W nagrodę za wysokie wyniki w nauce oraz 100 % frekwencję za rok szkolny 2020/21 Pan Burmistrz miasta Siedliszcze sfinansował wycieczkę do Zamościa dla 104 uczniów klas II – VIII Szkoły Podstawowej. Wycieczka odbyła się w trzech terminach: 8, 14 i 16 grudzień 2021r....

czytaj dalej