Informacja dotycząca opłat na Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu

  1. Koszt składki na Radę Rodziców wynosi 50zł na każde dziecko.
  1. Wpłat na Radę Rodziców prosimy dokonywać na konto bankowe o numerze:

WBS F/Siedliszcze 42 8187 0004 5007 0152 4927 0101

  1. W tytule wpłaty prosimy o wpisanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, np.:

RR – Jan Kowalski klasa Ia

  1. W przypadku wpłaty zbiorczej za całą klasę prosimy o wpisanie danych klasy, np.:

RR – Uczniowie klasy Ia