INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA OBIADY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2021

Klasy „0”: 24,00 zł

Klasy: I – VIII: 48,00 zł

Termin płatności: do 20 dnia każdego miesiąca

Szczegółowe informacje na temat opłat znajdują się pod linkiem: INFORMACJA – STOŁÓWKA SZKOLNA

Skip to content