INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA OBIADY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2021

Klasy „0”: 28,50 zł

Klasy: I – VIII: 57,00 zł

Termin płatności: do 20 dnia każdego miesiąca

Szczegółowe informacje na temat opłat znajdują się pod linkiem: INFORMACJA – STOŁÓWKA SZKOLNA

Skip to content