Wysokość opłat za obiady za miesiąc czerwiec 2024

Klasy 0: 35,00 zł
Klasy I-VIII: 70,00 zł

Termin płatności: do 20 dnia każdego miesiąca

Szczegółowe informacje na temat opłat znajdują się pod linkiem: INFORMACJA – STOŁÓWKA SZKOLNA