Wysokość opłat za obiady za miesiąc czerwiec 2022

Klasy 0: 22,50 zł
Klasy I-VIII: 45,00 zł

Termin płatności: do 20 dnia każdego miesiąca

Szczegółowe informacje na temat opłat znajdują się pod linkiem: INFORMACJA – STOŁÓWKA SZKOLNA