Wysokość opłat za obiady za miesiąc marzec 2023

Klasy 0: 46,00 zł
Klasy I-VIII: 92,00 zł

Termin płatności: do 20 dnia każdego miesiąca

Szczegółowe informacje na temat opłat znajdują się pod linkiem: INFORMACJA – STOŁÓWKA SZKOLNA