Kursy autobusów

ROZKŁAD PRZYWOZÓW

Pierwsza zmiana – I kurs

Kierowca: p. M. Szajc; opiekun: p. Z. Wojtan

    Trasa   miejscowośćGodz.  odjazdu  z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 6.25
Stasin Dolny (p. Parysz) 6.28
Chojno Stare  II 6.30
Chojno Nowe (p. Borowiec) 6.32
Chojno Nowe (zatoczka) 6.35
Chojno  Nowe (szkoła) 6.38
Wojciechów 6.40
Chojno Nowe Kanie 6.45
Anusin 6.48
Stasin Dolny 6.50
Siedliszcze – szkoła 7.00

Kierowca: p. M. Kocot; opiekun: p. D. Żmuda

    Trasa   miejscowośćGodz.  odjazdu  z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 6.25
Majdan Zalew  6.38
Wola Kor. II – ( sołtys) 6.40
Wola Kor. II (p.  Poliszuk) 6.42
Majdan szkoła (WTZ) 6.50
Majdan (most) 6.55
Siedliszcze – szkoła 7.05

Kierowca: p. B. Kowalczyk; opiekun: p. A. Iwaniuk

    Trasa   miejscowośćGodz.  odjazdu  z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 6.25
Lipówki (p. Osypowicz) 6.32
Chojno Nowe (Lewiatan) 6.40
Siedliszcze – szkoła 6.50

Kierowca: p. A. Kłos; opiekun: p. B. Krzysiak

    Trasa   miejscowośćGodz.  odjazdu  z przystanku
Siedliszcze (szkoła)6.25
Wola Tartak6.33
Wola – kapliczka6.38
Wola (skrzyżowanie)6.45
Borowo6.50
Majdan  Zah. (Denisiuk)6.53
Siedliszcze – szkoła6.56

Kierowca: p. W. Adamiak; opiekun: p. J. Poliszuk

    Trasa   miejscowośćGodz.  odjazdu  z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 7.15
Mogilnica (p. Adach) 7.20
Mogilnica (szkoła) 7.25
Brzeziny 7.30
Siedliszcze – szkoła 7.35

Kierowca: PKS; opiekun: p. M. Wodzik

    Trasa   miejscowośćGodz.  odjazdu  z przystanku
Bezek (skrzyżowanie) 7.20
Lechówka 7.25
Kamionka 7.30
Marynin 7.35
Siedliszcze – szkoła 7.40

Pierwsza zmiana – II kurs

Kierowca: p. M. Szajc; opiekun: p. Z. Wojtan

    Trasa   miejscowośćGodz.  odjazdu  z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 7.05
Kulik (Terenin) 7.15
Kulik (kaplica) 7.17
Kulik OSP 7.20
Kulik Czmuda 7.22
Dobromyśl 7.25
Janowica 7.30
Siedliszcze – szkoła 7.35

Kierowca: p. M. Kocot;  opiekun: p. D. Żmuda

    Trasa   miejscowośćGodz.  odjazdu  z przystanku
Siedliszcze ( szkoła) 7.10
Chojeniec ( Gruszka) 7.18
Chojeniec ( Pastuszak) 7.20
Chojeniec ( Marczuk) 7.23
Gliny 7.26
Chojno Stare ( Parysz) 7.30
Siedliszcze – szkoła 7.35

Kierowca: p. B. Kowalczyk; opiekun: p. A. Iwaniuk

    Trasa   miejscowośćGodz.  odjazdu  z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 6.55
Romanówka 7.00
Chojeniec (zatoczka p.Misterka) 7.05
Siedliszcze – szkoła 7.20

Kierowca: p. A. Kłos; opiekun: p. B. Krzysiak

    Trasa   miejscowośćGodz.  odjazdu  z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 7.00
Bezek PGR 7.10
Korea  Bezek 7.15
Bezek (Skrzyżowanie) 7.20
Bezek (k. p. Firleja) 7.25
Siedliszcze – szkoła 7.35

Kierowca: p. B. Kowalczyk; opiekun: p. A. Iwaniuk

    Trasa   miejscowośćGodz.  odjazdu  z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 7.20
Krowica 7.30
Siedliszcze – szkoła 7.40

II zmiana  

Kierowca: p.  B. Kowalczyk; opiekun: p. Z. Wojtan

Trasa miejscowośćGodz. odjazdu z przystanku
Siedliszcze (szkoła)9.50
Nowe Chojno – Kanie10.00
Anusin10.05
Stasin Dolny10.07
Krowica10.10
Siedliszcze CPN10.15
Siedliszcze (szkoła)10.20

Kierowca: p. A. Kłos; opiekun: A. Iwaniuk

Trasa miejscowośćGodz. odjazdu z przystanku
Siedliszcze (szkoła)9.40
Borowo (k. p. Wójcika)9.45
Chojeniec (poprzeczka)9.50
Chojeniec (k. p. Gruszki)9.55
Chojeniec (k. Misterka)10.00
Chojeniec k. p. Marczuka10.05
Gliny10.10
Siedliszcze (szkoła)10.20

ROZKŁAD ODWOZÓW

GODZ. wyjazdu ze szkołyKIERUNEKKIEROWCA/OPIEKUN
12:25Stasin Dolny (koło p. Parysza), Stare Chojno, Chojno Nowe (koło p. Borowca), Chojno Nowe (zatoczka), Chojno Nowe  (szkoła), Wojciechów,  Chojno Nowe  (kaplica), Chojno Nowe (Kanie), Anusin, Stasin Dolny, SiedliszczeM. Szajc, opiekun: Z. Wojtan
12:25Siedliszcze, Romanówka, Chojeniec, Gliny, SiedliszczeB. Kowalczyk, Opiekun: A. Iwaniuk
12:25Siedliszcze, Marynin, Kamionka, Lechówka, Bezek, SiedliszczeAutobus PKS Opiekun: E. Żelizko
12:25Siedliszcze, Majdan Zah., Wola Korybutowa, Borowo, SiedliszczeA. Kłos, Opiekun: D. Żmuda
12:25Siedliszcze, Brzeziny, Mogilnica, Bezek RSP, SiedliszczeM. Kocot, Opiekun: J. Poliszuk
13:25Siedliszcze, Janowica, Dobromyśl, Kulik, SiedliszczeM. Szajc, opiekun: Z. Wojtan
13:25Siedliszcze, Gliny, Chojeniec, Romanówka, SiedliszczeB. Kowalczyk, Opiekun: A. Iwaniuk
13:25Siedliszcze, Bezek, SiedliszczeM. Kocot, Opiekun: E. Żelizko
13:25Siedliszcze, Majdan Zahorodyński, Wola Korybutowa (kapliczka), (skrzyżowanie), Tartak, Borowo, SiedliszczeA. Kłos, Opiekun: D. Żmuda
14:20Stasin Dolny (koło p. Parysza), Stare Chojno, Chojno Nowe (koło p. Borowca), Chojno Nowe (zatoczka), Chojno Nowe  (szkoła), Wojciechów,  Chojno Nowe  (kaplica), Chojno Nowe (Kanie), Anusin, Stasin Dolny, SiedliszczeM. Szajc, opiekun: Z. Wojtan
14:20Mogilnica (k. p. Adach), Mogilnica (szkoła), Brzeziny, Bezek, Bezek RSP, SiedliszczeAutobus PKS Opiekun: J. Poliszuk
14:20Siedliszcze, Majdan Zah., Wola Korybutowa, Chojeniec (kl. 0-III), SiedliszczeA. Kłos, Opiekun: D. Żmuda
14:20Siedliszcze, Gliny, Chojeniec, Romanówka, SiedliszczeB. Kowalczyk, Opiekun: A. Iwaniuk
14:20Siedliszcze, Krowica, Marynin, Kamionka, Lechówka, Bezek, SiedliszczeAutobus PKS Opiekun: E. Żelizko
15:10Siedliszcze, Borowo, Chojeniec, Gliny, Chojno Stare (k. p. Poliszuka)A. Kłos, Opiekun: D. Żmuda
15:10Siedliszcze, Janowica, Dobromyśl, Kulik, SiedliszczeM. Szajc, opiekun: Z. Wojtan
15:10Siedliszcze, Kamionka, BezekB. Kowalczyk, Opiekun: A. Iwaniuk
15:10Siedliszcze, Krowica, Stasin Dolny, Anusin, KanieM. Kocot, Opiekun: E. Żelizko
Skip to content