Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2020/2021

Przewodniczący: Bartłomiej Pilszak

Zastępca przewodniczącego: Marita Wojcieszek

Skarbnik: Weronika Remiś

Opiekunowie: Aneta Banaszak, Patrycja Ważny, Sylwia Żołnacz

Skip to content