Informacje Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Magda Dec-Borkowska

Email: iod@zeto.lublin.pl