Icon
Deklaracja korzystania z obiadów

Deklaracja dotycząca warunków korzystania z wyżywienia w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu.

Icon
Podanie o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły
Icon
Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS
Icon
Wniosek o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej w Siedliszczu