Icon
Harmonogram rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025
Icon
Kryteria rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Siedliszczu dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
Icon
Kryteria rekrutacji do Przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 2024/2025
Icon
Wniosek o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej w Siedliszczu
Icon
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 2024/2025
Icon
Regulamin rekrutacji do Przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej 2024/2025