Icon
Zgłoszenie dziecka do klasy I SP - z obwodu szkoły
Icon
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2021-2022
Icon
Regulamin rekrutacji do Przedszkola oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 2021/2022
Icon
Kryteria rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej dla kandydatów spoza obwodu szkoły
Icon
Harmonogram rekrutacji do Przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz klasy I szkoły podstawowej
Icon
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2021-2022