Icon
Wniosek o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej w Siedliszczu
Icon
Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej SP 2022/2023
Icon
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2022/2023
Icon
Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej 2022/2023
Icon
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 2022/2023
Icon
Regulamin rekrutacji do Przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej 2022/2023