Misja i kierunki rozwoju Zespołu Szkół w Siedliszczu

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu został utworzony 1 września 2002 r. W jego skład wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum. Obecnie kształcimy 712 uczniów w wieku od 6 do 16 lat. Zatrudniamy 53 nauczycieli i 23 pracowników administracji i obsługi.

Celem naszej placówki jest dobre przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia, do samodzielnego życia w rodzinie i społeczeństwie. Wspieramy każdego ucznia, by mógł się harmonijnie rozwijać w wymiarze intelektualnym, duchowym, społecznym, zdrowotnym oraz moralnym, by mógł odnieść sukces na miarę własnych możliwości.

W naszym Zespole Szkół posiadamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych i nadobowiązkowych. Są to: nauka języka rosyjskiego, języka niemieckiego, koła przedmiotowe, koła zainteresowań (18 grup kół, z których korzysta 326 uczniów), zajęcia wyrównawcze, rekreacyjno-sportowe korygujące wady postawy.
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum korzystają z 21 sal lekcyjnych, 2 świetlic, biblioteki, stołówki, szatni, siłowni, pełnowymiarowej sali gimnastycznej, kompleksu sportowo-rekreacyjnego (obecnie w przebudowie), sceny letniej.

Posiadamy 3 pracownie informatyczne z 36 stanowiskami komputerowymi, centrum multimedialne w bibliotece z 8 stanowiskami komputerowymi oraz 17 pojedynczych stanowisk komputerowych do pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych. Na wyposażeniu placówki jest sprzęt nagłaśniający , 2 kamery, 4 aparaty cyfrowe, sprzęt muzyczny, 2 zestawy multimedialne.

Zespół Szkół jest organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów, zawodów sportowych o zasięgu międzypowiatowym, powiatowym i gminnym. We współpracy z Gminą Siedliszcze organizujemy w naszej placówce wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży z całej gminy. Każdego roku z naszej propozycji spędzania ferii lub wakacji korzysta 200-250 osób.

Zarówno szkoła podstawowa jak i gimnazjum posiadają certyfikat „Szkoła z klasą”. W zespole realizowane były następujące projekty:

 1. Gminne Centrum Edukacji– pozyskano 75 tys. zł, za które urządzono pracownię komputerową z kserokopiarką i drukarką laserową. Korzysta z niej młodzież szkolna oraz poszukujący pracy bezrobotni z naszej gminy.
 2. 3 projekty ekologiczne, na które pozyskano 12 tys. Zł na działania proekologiczne.
 3. „Szkoła Marzeń”- pozyskano 88 tys. Zł na realizację zadań projektowych skierowanych do dzieci i młodzieży.
 4. „Wyrównywanie szans edukacyjnych”- pozyskano 12 tys. Zł na organizację wycieczek szkolnych i zajęć nadobowiązkowych.
 5. „Przyspieszenie edukacyjne”- 2 projekty, na które pozyskano 42,5 tys. zł.

Kierunki rozwoju szkoły

Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi, przez utworzenie gabinetu specjalistyczno- terapeutycznego ze specjalistami- logopedą, psychologiem, reedukatorem, neurologopedą.

 1. Urządzenie pracowni komputerowej z dostępem do internetu do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi klas 0-III.
 2. Urządzanie sali do zajęć ruchowych dla klas I-III gimnastyki korekcyjnej.
 3. Zorganizowanie opieki zdrowotnej doraźnej dla uczniów- stały pełny etat pielęgniarki szkolnej.
 4. Utworzenie czytelni przy bibliotece.
 5. Utworzenie pracowni języka angielskiego, wyposażonej w sprzęt specjalistyczny.

W celu urozmaicenia zajęć sportowo-rekreacyjnych i podnoszenia ich efektów wskazane byłoby udoskonalenie i unowocześnienie dotychczasowej bazy szkoły o:

1) Dobudowanie (przy basenie) sali widowiskowej, w której organizowane byłyby uroczystości szkolne, zebrania z rodzicami, spotkania z artystami, ciekawymi ludźmi.

Ścieżka rowerowa ze szkoły nad zalew w Majdanie Zahorodyńskim.

Zielona sala gimnastyczna – urządzenie do ćwiczeń gimnastycznych na dworze.

Nagłośnienie na stałe sali gimnastycznej.

 • Ścieżka rowerowa.
 • Trasa na biegi przełajowe.
 • Radiowęzeł.
 • Zestaw kinowy.
 • Zestaw CoachLab II plus+przyrządy pomiarowe+oprogramowanie.
 • Teleskop Celeston C 10 – NGT.
 • Tor powietrzny o dużej nośności- Air Track.

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu

Dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu p. Aneta Dudek

Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu p. Małgorzata Lekan-Poliszuk

 • Adach Ewa – wychowanie przedszkolne
 • Banaszak Aneta – geografia
 • Boguszewski Ireneusz – technika, informatyka
 • Branewski Piotr – j. angielski
 • Drzazga Wioletta – wychowanie przedszkolne
 • Dudek Ilona – j. niemiecki
 • Dyszewski Krzysztof – wychowanie fizyczne
 • Gałka Beata – wychowanie przedszkolne
 • Gałka Monika – nauczanie początkowe
 • Gołębiowska Dorota – nauczyciel bibliotekarz
 • Hołub Magdalena – pedagog
 • Jędruszak Jolanta – muzyka
 • Kania Anna – j. polski
 • Kania Zbigniew – matematyka
 • Kociuba Iwona – wychowanie przedszkolne
 • Konik Ewa – j. polski
 • Kowiński Mariusz – fizyka
 • Krysa Renata – nauczanie początkowe
 • Krzysiak Beata – nauczanie początkowe
 • Nieworaj-Czmuda Barbara – j. polski
 • Okoń Izabela – j. angielski
 • Osoba Damian – wychowanie fizyczne
 • Osoba Ewelina – j. angielski
 • Pawlak Urszula – wychowanie fizyczne
 • Postawska Magdalena – matematyka
 • Posturzyńska Małgorzata – religia
 • Pożarowszczyk Marta – nauczanie początkowe
 • Sokołowska Monika – matematyka
 • Stachowski Tomasz – informatyka, fizyka
 • Stebnicka Bożena – nauczanie początkowe
 • Szarwiło Natalia – wychowanie przedszkolne
 • Szelest Anna – wychowanie przedszkolne
 • Śliwińska Joanna – biologia
 • Toporowska Anna – wychowanie przedszkolne
 • Walczuk Ewa – wychowawca świetlicy
 • Ważny Patrycja – j. angielski
 • Wnuk Renata – matematyka
 • Wodzik Monika – historia
 • Wojtan Zofia – wychowawca świetlicy
 • Wojtkiewicz Grażyna – nauczanie początkowe
 • Zduńczuk – Pękala Anna – nauczanie początkowe
 • Żmuda Dorota – nauczanie początkowe
 • Żołnacz Joanna – historia, wos, wdż
 • Żołnacz Sylwia – wychowanie fizyczne
 • Żukowska Agata – psycholog