Kadra Pedagogiczna

Misja i kierunki rozwoju Zespołu Szkół w Siedliszczu

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu został utworzony 1 września 2002 r. W jego skład wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum. Obecnie kształcimy 712 uczniów w wieku od 6 do 16 lat. Zatrudniamy 53 nauczycieli i 23 pracowników administracji i obsługi.
Celem naszej placówki jest dobre przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia, do samodzielnego życia w rodzinie i społeczeństwie. Wspieramy każdego ucznia, by mógł się harmonijnie rozwijać w wymiarze intelektualnym, duchowym, społecznym, zdrowotnym oraz moralnym, by mógł odnieść sukces na miarę własnych możliwości.
W naszym Zespole Szkół posiadamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych i nadobowiązkowych. Są to: nauka języka rosyjskiego, języka niemieckiego, koła przedmiotowe, koła zainteresowań (18 grup kół, z których korzysta 326 uczniów), zajęcia wyrównawcze, rekreacyjno-sportowe korygujące wady postawy.
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum korzystają z 21 sal lekcyjnych, 2 świetlic, biblioteki, stołówki, szatni, siłowni, pełnowymiarowej sali gimnastycznej, kompleksu sportowo-rekreacyjnego (obecnie w przebudowie), sceny letniej.
Posiadamy 3 pracownie informatyczne z 36 stanowiskami komputerowymi, centrum multimedialne w bibliotece z 8 stanowiskami komputerowymi oraz 17 pojedynczych stanowisk komputerowych do pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych. Na wyposażeniu placówki jest sprzęt nagłaśniający , 2 kamery, 4 aparaty cyfrowe, sprzęt muzyczny, 2 zestawy multimedialne.
Zespół Szkół jest organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów, zawodów sportowych o zasięgu międzypowiatowym, powiatowym i gminnym. We współpracy z Gminą Siedliszcze organizujemy w naszej placówce wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży z całej gminy. Każdego roku z naszej propozycji spędzania ferii lub wakacji korzysta 200-250 osób.

Zarówno szkoła podstawowa jak i gimnazjum posiadają certyfikat „Szkoła z klasą”. W zespole realizowane były następujące projekty:

1) Gminne Centrum Edukacji– pozyskano 75 tys. zł, za które urządzono pracownię komputerową z kserokopiarką i drukarką laserową. Korzysta z niej młodzież szkolna oraz poszukujący pracy bezrobotni z naszej gminy.
2) 3 projekty ekologiczne, na które pozyskano 12 tys. Zł na działania proekologiczne.
3) „Szkoła Marzeń”- pozyskano 88 tys. Zł na realizację zadań projektowych skierowanych do dzieci i młodzieży.
4) „Wyrównywanie szans edukacyjnych”- pozyskano 12 tys. Zł na organizację wycieczek szkolnych i zajęć nadobowiązkowych.
5) „Przyspieszenie edukacyjne”- 2 projekty, na które pozyskano 42,5 tys. zł.

Kierunki rozwoju szkoły

Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi, przez utworzenie gabinetu specjalistyczno- terapeutycznego ze specjalistami- logopedą, psychologiem, reedukatorem, neurologopedą.

1) Urządzenie pracowni komputerowej z dostępem do internetu do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi klas 0-III.
2) Urządzanie sali do zajęć ruchowych dla klas I-III gimnastyki korekcyjnej.
3) Zorganizowanie opieki zdrowotnej doraźnej dla uczniów- stały pełny etat pielęgniarki szkolnej.
4) Utworzenie czytelni przybibliotece.
5) Utworzenie pracowni języka angielskiego, wyposażonej w sprzęt specjalistyczny.
W celu urozmaicenia zaęć sportowo- rekreacyjnych i podnoszenia ich efektów wskazane byłoby udoskonalenie i unowocześnienie dotychczasowej bazy szkoły o:
1) Dobudowanie (przy basenie) sali widowiskowej, w której organizowane byłyby uroczystości szkolne, zebrania z rodzicami, spotkania z artystami, ciekawymi ludźmi.
Ścieżka rowerowa ze szkoły nad zalew w Majdanie Zahorodyńskim.
Zielona sala gimnastyczna- urządzenie do ćwiczeń gimnastycznych na dworze.
Nagłośnienie na stałe sali gimnastycznej.
– Ścieżka rowerowa.
– Trasa na biegi przełajowe.
– Radiowęzeł.
– Zestaw kinowy.
– Zestaw CoachLab II plus+przyrządy pomiarowe+oprogramowanie.
– Teleskop Celeston C 10 – NGT.
– Tor powietrzny o dużej nośności- Air Track.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu p. Aneta Dudek

Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu p. Małgorzata Lekan-Poliszuk

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu

Adach Ewa
Banaszak Aneta
Barcikowska-Monach Agnieszka
Boguszewska Renata
Boguszewski Ireneusz
Branewski Piotr
Drzazga Wioletta
Dudek Ilona
Dyszewski Krzysztof
Dziedzic Urszula
Gałka Beata
Gałka Monika
Gołebiowska Anna
Gołebiowska Dorota
Gregier Joanna
Hołub Magdalena
Jędruszak Jolanta
Kania Anna
Kania Małgorzata
Kania Zbigniew
Konik Ewa
Kowiński Mariusz
Krysa Renata
Krzysiak Beata
Kubina Monika
Lackowska Danuta
Michalak Hanna
Nieworaj-Czmuda Barbara

Okoń Izabela
Osoba Damian
Osoba Ewelina
Pawlak Urszula
Postawska Magdalena
Posturzyńska Małgorzata
Seroczyński Marek
Sokołowska Monika
Sowa Joanna
Stachowski Tomasz
Stebnicka Bożena
Szawroński Mateusz
Szelest Anna
Śliwińska Joanna
Świeczak Teresa
Toporowska Anna
Walczuk Ewa
Ważny Patrycja
Wenek Agnieszka
Wnuk Renata
Wodzik Monika
Wojtan Zofia
Wojtkiewicz Grażyna
Zduńczuk – Pękala Anna
Żmuda Dorota
Żołnacz Joanna
Żołnacz Sylwia
Żukowska Agata