Icon
Regulamin Pracy ZS w Siedliszczu
Icon
Procedury funkcjonowania SP w Siedliszczu w okresie występowania na terenie kraju stanu epidemii zakażenia COVID-19
Icon
Statut Szkoły Podstawowej w Siedliszczu 2020 - tekst ujednolicony
    Skip to content