Icon
Harmonogram rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025
Icon
Kryteria rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Siedliszczu dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
Icon
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID - SP
Icon
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID w przedszkolu
Icon
Regulamin Pracy ZS w Siedliszczu
Icon
Procedury funkcjonowania SP w Siedliszczu w okresie występowania na terenie kraju stanu epidemii zakażenia COVID-19
Icon
Statut Szkoły Podstawowej w Siedliszczu 2020 - tekst ujednolicony