Informacja dotycząca opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej

w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu

 1. Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej warunków korzystania ze stołówki szkolnej.
 2. Koszt jednego pełnego posiłku wynosi:
  • dla klas „0” – 2,5zł
  • dla klas I-VIII SP  – 5zł
  • przedszkole – 7zł
 1. Miesięczny koszt posiłków podawany jest do wiadomości z wyprzedzeniem na stronie internetowej szkoły, na tablicy informacyjnej w budynku Zespołu Szkół oraz podawany do wiadomości uczniom przez wychowawców klas.
 2. Opłaty za posiłki należy dokonać na konto bankowe o numerze:

WBS F/Siedliszcze 94 8187 0004 2007 0151 8737 0011

 1. Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać imię i nazwisko korzystającego ze stołówki dziecka, klasę oraz nazwę miesiąca, jakiego dotyczy wpłata.

Np. JAN KOWALSKI KL. I SP, OBIADY- PAŹDZIERNIK 2018

 1. Wpłat za obiady należy dokonywać do 20 dnia każdego miesiąca.
 2. Zwrot za niewykorzystane obiady przysługuje w przypadku nieobecności trwającej nieprzerwanie, co najmniej 3 dni pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym pierwszy dzień nieobecności dziecka pod nr. tel. 82 569 22 13 lub 82 569 25 00.
 3. Kwoty nadpłat i zwrotów za niewykorzystane obiady zwracane są na podane w deklaracji numery kont bankowych.
 4. W przypadku braku wpłaty do 20-go danego miesiąca wydawanie dziecku obiadu zostanie wstrzymane, a wobec rodziców bądź opiekunów zostaną wszczęte procedury mające na celu uregulowanie zaległych należności zgodnie z obowiązującym prawem.