Dnia  4  listopada 2022 r. klasy 8 i 7 udały się na wycieczkę do Warszawy  szlakiem „Zośki”, „Rudego” i „Alka” – bohaterów ,, Kamieni na szaniec”.

Uczniowie zwiedzili Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy alei Szucha, dawną siedzibę Gestapo, gdzie przesłuchiwany był Jan Bytnar, „Rudy” oraz Muzeum Więzienia Pawiak, które było miejscem masowych zbrodni i gdzie przetrzymywano „Rudego”. Odwiedzili Cmentarz Wojskowy na Powązkach, miejsce wiecznego spoczynku „Zośki”, „Rudego” i „Alka” oraz autora książki – Aleksandra Kamińskiego.

Będąc na ulicy Długiej i Bielańskiej uczniowie poznali plan i przebieg Akcji pod Arsenałem, czyli brawurowej akcji odbicia z niemieckiego transportu więźniów z Pawiaka, w tym Janka Bytnara – Rudego.
Młodzież zwiedziła również Muzeum Powstania Warszawskiego, wyjątkowe miejsce, które pomaga zrozumieć współczesną Warszawę. To multimedialne muzeum upamiętnia największą akcję zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie podczas II wojny światowej i jest hołdem wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę. Uczniowie odbyli podróż w czasie do bohaterskich    i tragicznych dni Powstania Warszawskiego, a oglądając film „Miasto Ruin”, zobaczyli z lotu ptaka zrównaną z ziemią stolicę.

Wycieczka była niezwykłą lekcją historii o męstwie, odwadze, braterstwie i miłości do ojczystej ziemi.