W bieżącym roku przypada 30 finał ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Na zajęciach przyrodniczych, zajęciach z wychowawcą oraz grupach świetlicowych przeprowadzone zostały pogadanki na temat znaczenia segregacji śmieci oraz zmian nawyków w życiu codziennym. Wszyscy uczniowie klas I – VIII naszej szkoły wspólnie z nauczycielami wzięli udział w akcji porządkowej. Uczniowie posprzątali teren wokół szkoły, boiska, centrum Siedliszcza, pobocza ulic oraz parki. Akcja przebiegała sprawnie i szybko. Zebrane śmieci zostały oczywiście wrzucone do odpowiednich pojemników.

Akcja ,, Sprzątanie świata” łączy nas z naturą i ze sobą nawzajem. To wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie „nieśmiecenia”, edukacja na temat odpadów oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Pamiętajmy jednak, aby dbać o środowisko każdego dnia, nie tylko w czasie akcji.

Plakat akcji sprzątania świata