W bieżącym roku szkolnym 2023/2024 Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu bierze udział w projekcie pod nazwą „Szkoła myślenia pozytywnego”. W związku z tym, w ramach projektu, na każdy miesiąc będą wyznaczane m.in. zadania, projekty edukacyjne, wyzwania a także szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli w formie warsztatów lub webinarów udostępnionych na stronie naszej szkoły.

W roku szkolnym 2023/2024 skoncentrujemy się na problemie kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, wspólnie poszukując rozwiązań i narzędzi wspierających czynniki ochronne. Nie jest już dla nikogo tajemnicą, że wielu młodych ludzi doświadcza różnych trudności emocjonalnych i psychicznych (zarówno w szkole, jak i poza nią), takich jak depresja, lęki, efekty długotrwałego stresu, zaburzenia odżywiania czy zachowania autodestrukcyjne. Program certyfikacyjny ma być punktem wyjścia do rozmowy, budowania świadomości oraz efektywnej praktyki profilaktycznej stosowanej od najmłodszych lat.

Webinar dla rodziców: