Dzieci ubrane w kolorowe koszulki, stojące przy drzewie sprawdzają swój wzrost.

W ramach projektu „Rosnę z matematyką” realizowanego w przedszkolu, dzieci uczestniczyły w zajęciach matematycznych zorganizowanych na świeżym powietrzu. Przedszkolaki kształtowały rozumienie pomiaru długości: odmierzały kroki, stopa za stopą, dłonią ,łokciami. Porównywały długości: dłuższy, krótszy, tej samej długości. Przedszkolaki z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem poznają nowe ciekawostki matematyczne.