Warsztaty wielkanocne w naszej szkole to wyjątkowe i radosne wydarzenie! Zwłaszcza dlatego, że nasi uczniowie mogli integrować się z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim! Dzięki takim zajęciom dzieci odkrywały świat własnej wyobraźni, tworząc unikalne dekoracje wielkanocne przy wsparciu Instruktora z pracowni artystycznej z WTZ. Jednocześnie był to sprawdzian ich otwartości oraz tolerancji na innych.

Nasze wielkanocne warsztaty to też doskonała okazja do tego, aby rodzice mogli wspólnie z dziećmi dzielić swój czas wzmacniając więzi rodzinne. Spotkanie umożliwiło również integrację rodziców. Wszyscy uczestnicy spotkania byli bardzo zaangażowani w proces twórczy wykonania wielkanocnych królików. Czego efekty widać na zdjęciach.