Produkty przyniesione przez uczniów

W naszej szkole była organizowana zbiórka żywności i produktów pierwszej potrzeby dla rodzin potrzebujących. Dzięki zaangażowaniu naszych wolontariuszy z PCK wielu uczniów włączyło się do tej szlachetnej akcji. Bo jak pisze Pan Poeta:

„Nawet gdy dać możesz mało,

Ważne by się pomóc chciało.

Twój najmniejszy nawet wkład

Może zmienić komuś świat!”

Dziękujemy naszej społeczności szkolnej!