CEL:

umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu, rozwijanie zdolności plastycznych i językowych uczniów oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II- VIII szkoły podstawowej.

2. Uczestnicy konkursu wykonują jedną kartkę świąteczną w formacie A5 (po złożeniu), wykonane ręcznie z papieru, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi – rysowanie, malowanie, wyklejanie, grafika itp. z życzeniami w języku angielskim.

UWAGA: zabrania się używania materiałów sypkich typu brokat, ryż itp.

3. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać: 

– poziom artystyczny wykonanej pracy, 

– oryginalność, pomysłowość, wkład pracy, estetyka wykonania, 

– stopień nawiązania do tradycji, 

– ciekawą treść życzeń.

4. Komisja wybierze i nagrodzi najpiękniejsze prace w dwóch kategoriach: klasy II-III oraz klasy IV-VIII. Nagrodzone kartki, zostaną przesłane do Pałacu Buckingham do Króla Karola III. Dodatkowo umieszczone będą na stronie internetowej szkoły. 

5. Decyzje jury są ostateczne.

6. Termin dostarczenia prac konkursowych- 4 grudnia 2023 r. (do nauczycieli języka angielskiego). Do każdej pracy należy dołączyć kartkę z danymi – imię i nazwisko uczestnika, klasa.

Pamiętaj, aby do Króla zwrócić: się: Your Majesty King Charles III i zakończyć zwrotem: Yours sincerely, oraz swoim imieniem i nazwiskiem.

Zachęcamy do udziału – organizatorzy E. Osoba i P. Ważny.