Obraz z napisem konkurs, weź udział
 1. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa w Siedliszczu
 1. Cele konkursu:
  • kultywowanie tradycji świątecznych i aktywne przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia;
  • zachowanie tradycji dekorowania bombek bożonarodzeniowych;
  • rozwijanie kreatywności uczniów i ich wyobraźni przestrzennej, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych;
  • prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej;
  • rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi.
 1. Tematyka konkursu:„Moja bombka bożonarodzeniowa.”
  • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy z możliwością zawieszenia – bombki bożonarodzeniowej.
  • Kryteria oceny obejmują: walory estetyczne, kreatywność, technikę, materiały użyte do wykonania pracy, figuratywność, nowatorstwo, dekoracyjność, ogólne wrażenie artystyczne, wkład pracy, trwałość konstrukcji.
 1. Konkurs skierowany jest do: dzieci z oddziału „Zerówek”, edukacji wczesnoszkolnej (kl. 1- 3) i klas starszych (kl. 4-8).
 1. Forma pracy:
  • indywidualna;
  • przestrzenna z możliwością zawieszenia;
  • uczestnik konkursu może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę;
  • technika prac: dowolne tworzywo i technika.
 1. Zgłoszone prace powinny być opisane i zawierać informacje:
  • imię i nazwisko dziecka – wiek ucznia – dane oddziału
  • zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie i publiczną prezentacje wykonanej pracy oraz akceptację regulaminu konkursu (forma drukowana bądź ręcznie pisana).
 1. Termin składania prac: do dnia 4 grudnia 2023 r. u wychowawcy oddziału.
 1. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
 1. Nagrody: Przewidziane są dyplomy i nagrody za I, II, III miejsce i wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej. Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na szkolnym drzewku choinkowym.
 1. Udział w konkursie oznacza zgodę przeniesienia praw autorskich na organizatorów oraz prezentację prac na stronie internetowej oraz Facebooku’u szkoły.
 1. Podsumowanie końcowe:
  • dostarczenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika i jego rodziców/ opiekunów „Regulaminu konkursu”;
  • dostarczone prace nie będą zwracane autorom, zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania w celach promocji konkursu lub celach charytatywnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
Organizatorzy