Dzieci z grupy przedszkolnej wkładają różne figury geometryczne w odpowiednie miejsca

Matematyka otacza nas wszędzie i mamy z nią do czynienia każdego dnia w niemal każdym aspekcie naszego życia. Matematyka kształtuje i uczy dzieci, jest fundamentem logicznego myślenia. Pełni ważną funkcję w procesach poznawania i rozumienia otaczającego świata. Dzieci nigdy nie są za małe na spotkanie z matematyką, czują ją intuicyjnie, mają w sobie niezwykły, cenny, naturalny potencjał.

W ramach projektu „Rosnę z matematyką” przedszkolaki liczyły, utrwalały cyfry i znaki matematyczne, rozpoznawały kolory i figury geometryczne.