Dnia 20 lutego 2024r klasa IIa podczas edukacji matematycznej miała możliwość bliżej zapoznać się materiałami z projektu „Laboratoria Przyszłości”. Do zajęć zostały wykorzystane menzurki – cylindry  miarkowe o różnych pojemnościach. Tematem lekcji było odmierzanie płynów, określanie gdzie jest więcej, gdzie mniej płynu i używanie określeń 1 lit, pół litra.

Uczniowie chętnie wykonywali zadania,  gdzie odmierzali odpowiednią ilość płynu, porównywali, dopełniali do podanej miary, wzajemnie tworzyli zadania, które należało wykonać w praktyce. 

Podczas lekcji uczniowie byli aktywni i zainteresowani.  Dzięki pomocom, uczniowie mogli swoją dotychczasową, ale i poznaną wiedzę wykorzystać w zadaniach praktycznych.