Dziewczynka krzycząca przez megafon

Harmonogram rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

DataEtap rekrutacji/czynność rodzica
oddo
Kontynuacja edukacji przedszkolnej/ zgłoszenie do klasy pierwszej
26 luty1 marca
do godz. 15.00
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym oraz zgłoszenia do klasy I w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej
4 marca  22 marca do godz. 15.00Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
19 kwietnia  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
22 kwietnia  26 kwietnia do godz. 15.00Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole
6 maja  Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 6 majaW terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Postępowanie uzupełniające do przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej
14 czerwcaOpublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie internetowej szkoły
17 czerwca  21 czerwca do godz. 15.00Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
25 czerwca godz. 9.00Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
25 czerwca  28 czerwca do godz. 15.00Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole
5 lipca  Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 5 lipcaProcedura odwoławcza.
31 sierpniaOpublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie internetowej szkoły

Dokumenty do pobrania