phoca_thumb_l_img_0698

17 listopada 2016 roku obchodziliśmy wspaniały jubileusz 100-lecia polskiej szkoły w Siedliszczu. Do obchodów przygotowywaliśmy się skrupulatnie przez kilka miesięcy, gromadząc ważne dla nas informacje, dokumenty, zdjęcia. Nieocenioną pomoc otrzymaliśmy od absolwentów szkoły, którzy podzielili się z nami wspomnieniami, zbiorami zdjęć i dokumentami. Współpraca zaowocowała powstaniem pamiątkowej publikacji na temat historii szkoły oraz okazjonalnych wystaw, które umieszczono na głównych korytarzach budynku. Nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie przyczynili się do ufundowania pamiątkowej tablicy oraz dołożyli wszelkich starań, aby święto szkoły miało wyjątkowo piękną oprawę.

odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej

Uroczystość stulecia swoją obecnością uświetniło wielu gości, a wśród nich: marszałek województwa lubelskiego – p. Krzysztof Grabczuk, starosta i wicestarosta powiatu chełmskiego – p. Piotr Deniszczuk i p. Tomasz Szczepaniak, kierownik delegatury kuratorium oświaty – p. Arkadiusz Kwieciński, Burmistrz Siedliszcza – p. Hieronim Zonik, Przewodniczący Rady Miasta – p. Wiesław Prażnowski, radni, z-ca komendanta Policji w Chełmie – p. Artur Panasiuk, kierownicy jednostek instytucji współpracujących ze szkołą, dyrektorzy i poczty sztandarowe szkół sienkiewiczowskich, emerytowani dyrektorzy, nauczyciele, absolwenci z różnych roczników, rodzice naszych uczniów.

Obchody zainaugurował przemarsz pocztów sztandarowych, uczniów, nauczycieli i gości spod szkoły do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona msza św.

Nabożeństwo koncelebrowane było przez księdza kanonika Jacka Brogowskiego oraz absolwentów naszej szkoły: księdza kanonika Piotra Dudka i księdza Grzegorza Warchoła, którzy podzielili się z nami swoimi wspomnieniami. Ksiądz kanonik Jacek Brogowski, podczas homilii, nawiązał do korzeni chrześcijaństwa w Polsce, znaczeniu chrześcijaństwa w kształtowaniu państwa europejskiego, roli języka polskiego w nawiązaniu do stulecia polskiej szkoły w Siedliszczu, obowiązkach moralnych wobec ojczyzny i drugiego człowieka wypływających z chrześcijaństwa. Oprawę liturgiczną mszy przygotowali uczniowie gimnazjum.

Część oficjalna rozpoczęła się odsłonięciem i poświęceniem tablicy pamiątkowej umieszczonej przy głównym wejściu do szkoły.

Następnie wszyscy udali się do sali gimnastycznej, gdzie zostali powitani przez dyrektora szkoły panią Bernardę Prażnowską. Zaproszonym gościom zostały wręczone pamiątkowe medale i monografia szkoły. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło pod adresem szkoły. Na ręce pani dyrektor złożono listy gratulacyjne, grawery i kwiaty. Po przemówieniach przedstawiono historię szkoły w Siedliszczu w postaci prezentacji multimedialnej, w której wykorzystano stare zdjęcia, świadectwa, dokumenty oraz komentarze.

W szczególny sposób historia szkoły została pokazana w przepięknej części artystycznej, w której udział wzięło ponad 50 uczniów naszej szkoły. Występ miał charakter musicalu, podzielony był na kilka części, z których każda opowiadała o innym okresie życia szkoły: począwszy od roku 1894, poprzez lata I i II wojny światowej, czasów powojennych i współczesnych. Goście mieli okazję zobaczyć, jak przez ten czas zmieniał się system edukacji, szkoła (jako budynek, miejsca w których się znajdowała), życie nauczycieli i uczniów w kontekście historii regionu. Wiele emocji i wzruszeń wniosła do części artystycznej oprawa muzyczna. Część artystyczną uświetniła swym występem pani dyrektor Bernarda Prażnowska, która wspólnie z uczniami odśpiewała piosenkę pt.: „Ale to już było”. Artyści zostali nagrodzeni owacjami na stojąco.

Po części oficjalnej wszyscy goście, absolwenci, uczniowie i rodzice zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły i oglądania wystaw, po czym udali się na poczęstunek, by tam, przy herbacie, kawie, powspominać „stare dobre czasy….”. Nie zabrakło spotkań absolwentów z nauczycielami. Miłym i wzruszającym wspomnieniom nie było końca.

Na zakończenie dnia nasi uczniowie wspólnie z nauczycielami udali się na wspólną zabawę przy akompaniamencie zespołu „WiFi”

Uroczystość cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród absolwentów, uczniów, nauczycieli i mieszkańców. Świadczy to o ważnej roli, jaką w ciągu całego stulecia swej działalności, odegrała Szkoła Podstawowa w Siedliszczu. To właśnie jej mury radośnie przygarniały kolejne pokolenia… Były świadkami tego, co najważniejsze w życiu młodego człowieka: zdobywania nowych doświadczeń, tworzenia się przyjaźni i pierwszych miłości, sukcesów i porażek, rozwoju intelektu i ambicji, a przede wszystkim stały się bramą do realizacji marzeń i oknem na świat.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz cała społeczność Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu serdecznie dziękują wszystkim Rodzicom, Darczyńcom, Sponsorom oraz tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości 100-lecia naszej szkoły. Szczególne podziękowania należą się również naszym wspaniałym uczniom, którzy włożyli wiele pracy i serca w to, aby ten dzień był wyjątkowy. Ich wzorowa postawa może być przykładem dla innych, a dla nas jest potwierdzeniem tego, że jako szkoła dobrze spełniamy swoje zadania.

Opracowanie: Magdalena Hołub, Julita Nowakowska, Monika Wodzik

Przemówienie Dyrektora z okazji Jubileuszu 100-lecia istnienia

Polskiej Szkoły w Siedliszczu

Dostojni Goście, Drodzy Absolwenci, Rodzice, Uczniowie, Przyjaciele i Partnerzy szkoły, koleżanki i koledzy.

Dzisiaj obchodzimy piękny jubileusz 100-lecia Polskiej Szkoły w Siedliszczu. Jest to szczególna okazja, aby spojrzeć wstecz, zastanowić się nad mijającym czasem, przypomnieć zdarzenia, ludzi, emocje z tamtych lat. Cieszę się, że to niezwykłe święto możemy przeżywać w tak zacnym gronie.

Witam serdecznie.

 1. Księdza Kanonika Proboszcza Jacka Brogowskiego, dziękuję za odprawienie mszy świętej w intencji szkoły, oraz księży: Księdza Kanonika Piotra Dudka, Księdza Grzegorza Warchuła, Księdza Andrzeja Jachimka.
 2. Pana Krzysztofa Grabczuka Marszałka Województwa Lubelskiego.
 3. Pana Piotra Deniszczuka Starostę Powiatu Chełmskiego.
 4. Pana Tomasza Szczepaniaka Wicestarostę Powiatu Chełmskiego.
 5. Pana Arkadiusza Kwiecińskiego Kierownika Delegatury Kuratorium Oświaty w Chełmie.
 6. Pana Burmistrza Hieronima Zonika wraz z pracownikami: panem Grzegorzem Jędruszakiem, Teresą Kocot, Jolantą Szawrońską, Joanną Lipczak, Anną Żyburą, Arkadiuszem Zawiaczyńskim.
 7. Pana Wiesława Prażnowskiego Przewodniczącego Rady Miasta Siedliszcze i Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Siedliszczu, oraz radnych z Siedliszcza pana Sławomira Posturzyńskiego i Zbigniewa Dronia.
 8. Pana Artura Panasiuka Zastępcę Komendanta Policji w Chełmie.
 9. Pana Waldemara Szynala Dyrektora PKS w Chełmie
 10. Pana Jarosława Pawelca Zastępcę Prezesa Zarządu Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie.
 11. Panią Małgorzatę Grzegorczuk Kierownika KRUS w Chełmie i Panią Katarzynę Górską.
 12. Pana Pawła Janiaka Dyrektora Domu Dziecka w Siedliszczu
 13. Wiolettę Iwaniuk Kierownik WTZ w Majdanie Zahorodyńskim.
 14. Dyrektorów i delegacje szkół z pocztami sztandarowymi:
 • Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Siedliszczu.
 • Panią Alicję Dorosz Dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym.
 • Pana Grzegorza Świecę Dyrektora Zespołu Szkół w Sawinie.
 • Pana Zbigniewa Rutkowskiego Dyrektora Zespołu Szkół w Cycowie im 7 Pułku Ułanów Lubelskich.
 • Panią Mieczysławę Sołtys Dyrektor Zespołu Szkół w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego
 • Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu.
 • Pana Andrzeja Morawskiego Dyrektora Szkoły Podstawową Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu.
 • Panią Martę Chomacką Dyrektor Szkoły Podstawową im. Księdza Jana Twarowskiego w Bezku.
 1. Panią Dorotę Orysz przewodniczącą Rady Rodziców w Zespole Szkół w Siedliszczu..
 2. Panie Danutę Grzesiuk, Marzenę Wójtowicz, Renatę Słomińską – BOSS
 3. Emerytowanych dyrektorów szkoły: panią Wiesławę Plewko, Barbarę Słodyczkę, Ryszarda Dziewulskiego.
 4. Emerytowanych nauczycieli: Alicję Dudek, Halinę Krupkę, Annę Dziewulską, Krystynę Chmielewską, Tadeusza Przebiorowskiego, Jerzego Wojtana, Jadwigę Kołb-Sielecką, Marię Drozd, Wiesławę Gregier
 5. Absolwentów naszej szkoły z najwcześniejszych i późniejszych roczników: Danutę Tarasiuk, Gabrielę Zając, Władysława Rodzenia
 6. Media lokalne
 7. Rodziców, uczniów, nauczycieli, pracowników Zespołu Szkół w Siedliszczu – w pewnym sensie solenizantów.

Szanowni Państwo

Początki naszej szkoły były bardzo trudne, trwała I wojna światowa, gdy w 1916 r. w miejsce dawnej szkoły rosyjskiej powołano polską placówkę oświatową.

W odrodzonej Polsce, po 1918 r. nastały lepsze czasy dla oświaty. W 1924 r szkoła urządziła się w wykupionym przez gminę dworze Węgleńskich, a w 1929 r. przyjęła imię Henryka Sienkiewicza. Wybór patrona świadczy o wysokiej świadomości narodowej ówczesnej społeczności szkolnej, która, mimo że była wielokulturowa i wielonarodowa, to zdecydowała, że życie i twórczość noblisty będzie fundamentem pracy wychowawczej. Wybuch II wojny światowej zdezorganizował naukę w szkole. Po wyzwoleniu placówka nasza nosiła różne imiona: Siedmioklasowa Szkoła Powszechna, Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego, Gminna Szkoła Zbiorcza, Zespół Szkół Samorządowych, i od 2002 r. Zespół Szkół w Siedliszczu. Czujemy się spadkobiercami i kontynuatorami wypracowanych przez pokolenia nauczycieli, uczniów, rodziców pięknych wzruszających tradycji.

Przez prawie 50 lat proces dydaktyczny i wychowawczy w szkole wspierany jest przez autorytet Patrona. Jego bohaterowie uczą nas miłości do Boga i Ojczyzny, poczucia obowiązku, szacunku człowieka do człowieka, pojmowania honoru i godności. Wciąż odkrywamy i przypominamy Sienkiewicza na nowo. Praca wokół Patrona dostarcza nam wiele radości i satysfakcji a przynależność do Ogólnopolskiej Rodziny Szkół Sienkiewiczowskich zobowiązuje do godnego reprezentowania szkoły w kraju. Cieszymy się z obecności Szkół Sienkiewiczowskich w dniu dzisiejszym.

Drodzy Państwo

Jubileusz 100 -lecia uświadamia nam, że przez te wszystkie lata szkoła wykształciła i wychowała liczne grono mądrych, ambitnych i wartościowych ludzi. Wśród naszych absolwentów są literaci, księża, dziennikarze, lekarze, pielęgniarki, pracownicy naukowi, artyści, oficerowie wojska, przedsiębiorcy, pracownicy samorządowi, nauczyciele – 24 pedagogów obecnego grona ukończyło szkołę w Siedliszczu.

Szczególnie podziękowania kieruję do emerytowanych dyrektorów tej placówki p. Wiesławy Plewko, Barbary Słodyczki, Ryszarda Dziewulskiego, oraz nauczycieli emerytów – przez wiele lat tworzyli historię tej placówki, prowadzili uczniów do sukcesów, wpływali na rozwój szkoły i jej pozytywny wizerunek.

Szkoła w Siedliszczu jest nowoczesna, kolorowa, przyjazna, otwarta na nowe wyzwania edukacyjne. Dziękuje Panu Hieronimowi Zonikowi Burmistrzowi Siedliszcza i władzom samorządowym za stworzenie bardzo dobrej bazy szkolnej, za ogromne wsparcie w realizacji zadań oświatowych.

Serdecznie dziękuję obecnej kadrze pedagogicznej za twórczą postawę, wielkie serce i zaangażowanie w pracę z uczniami i na rzecz szkoły. Pracownikom obsługi i administracji za bardzo sprawne wykonywanie różnorodnych powierzonych zadań, często wykraczających poza zwykłe obowiązki. Paniom z BOSS za rzetelną obsługę finansową.

Drodzy uczniowie swoją radością, entuzjazmem, ciekawością świata, talentami często nas zaskakujecie i motywujecie do pracy, tacy pozostańcie.

Rodzicom dziękuję za współpracę, wspólna troskę o jak najlepsze wychowanie i wykształcenie dzieci.

Dziękuję instytucjom, partnerom, przyjaciołom szkoły za pomoc, życzliwość w rozwiązywaniu spraw. Serdecznie dziękuję sponsorom za pomoce dydaktyczne, które od nich otrzymaliśmy, będą służyły uczniom i nauczycielom w codziennej pracy.

W setna rocznicę urodzin szkoła otrzymała w prezencie monografię. Publikacja powstała dzięki zaangażowaniu obecnie pracujących nauczycieli. Zdajemy sobie sprawę, że mimo ogromnej pracy zespołu redakcyjnego, jeszcze wiele ważnych faktów nie zostało zapisanych. Chcemy tą monografię zainspirować absolwentów, nauczycieli do zbierania materiałów źródłowych, spisywanie wspomnień i przekazywanie ich szkole, być może powstaną następne, obszerniejsze, doskonalsze publikacje.

Wybity został medal pamiątkowy wg. projektu pana Ireneusza Boguszewskiego, a także wydaliśmy kalendarz jubileuszowy wg projektu pani Renaty Boguszewskiej.

Obecna Społeczność szkoły ufundowała tablicę pamiątkową.

„Nie rzeczywistość sama, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy, daje rzeczom kształty i kolory” słowa Henryka Sienkiewicza pozwalają z nadzieją spojrzeć w przyszłość, bo serca do pracy społeczności siedliskiej szkoły nie brakuje.

Dziękuję za uwagę.

Bernarda Prażnowska

Dyrektor Zespołu Szkół

im.Henryka Sienkiewicza

w Siedliszczu