1. Szukam pary – zabawa ruchowa 

Do tej zabawy potrzebne nam będą kubki w wielu kolorach (po 2, 3 lub 4 z każdego koloru…im mniejszą liczbą kolorów dysponujemy, tym więcej kubków z każdego koloru nam będzie potrzebnych; łączna liczba kubków musi być równa liczbie dzieci w zabawie). Rozstawiamy  
w dowolny sposób kubki na podłodze. Tłumaczymy dzieciom, że zaraz będą poruszać się pomiędzy kubkami i muszą to zrobić tak, żeby żaden z kubków nie ucierpiał. Włączamy ulubioną przez dzieci muzykę. Dzieci poruszają się swobodnie po sali. Kiedy muzyka przestanie grać podnoszą jeden kubek i znowu poruszają się po sali w rytm muzyki. Kiedy muzyka ponownie przestanie grać szybko odszukują osoby, które mają taki sam kolor kubków. Kiedy wszystkie zespoły się odnajdą dzieci odkładają kubki na podłogę i dalej poruszają się w rytm muzyki. Gdy ponownie ucichnie podnoszą kubek (w innym kolorze niż poprzednio…). Zabawę powtarzamy kilkukrotnie. 

2. Kolorowa matematyczna gąsienica 

Przygotuj kubki w kilku kolorach (liczba kubków będzie zależna od zakresu działań matematycznych, które wybierzesz, jeśli będziecie dodawać w zakresie 5, to potrzebujecie kubki  
w pięciu kolorach, jeśli w zakresie 10, to potrzebne wam będą kubki w 10 kolorach). Przygotuj dzieciom kartki z zapisanymi na nich działaniami matematycznymi. Przypiszcie każdej cyfrze kolor, np.: 1 – czerwony, 2 – zielony, 3 – niebieski…Ustaw piramidki z kubków (każda piramidka w innym kolorze). Postaw na podłodze głowę gąsienicy (wybierz inny kolor niż barwy przypisane cyfrom). Poproś pierwsze dziecko (lub zespół dzieci) o wylosowanie kartki z działaniem, a następnie  
o podanie wyniku i dołożenie do gąsienicy kubka w odpowiednim kolorze…postarajcie się zbudować baaaaaardzo długą gąsienicę. 

3. Pająk i muchy (gra dla 2 osób) 

Pomoce: 2 plansze przedstawiające pajęczynę z wyznaczonymi miejscami na przyklejenie much (zdj.), kartoniki z muszkami, gumoklejka do naklejania muszek na planszę, kostka Gracz rzuca kostką, przykleja na swojej planszy taką ilość much, jaka odpowiada wyrzuconej liczbie oczek. Wygrywa ten, kto pierwszy uzbiera ustaloną na początku gry liczbę much (10, 20, 30 lub 40) albo ten, kto w momencie zaprzestania gry ma najwięcej much 

4. Zabawa „Miś i ołówek” 

W trakcie tej zabawy kształcimy ustalenie strony: lewej, prawej u siebie, założenie frotki, następnie dziecko kładzie dłonie na łapach u Misia, aby ustalić prawą i lewą. Potem następuje seria zadań  
z układaniem ołówka z różnych stron Misia: połóż ołówek przed misiem, za misiem, po jego prawej stronie, po jego lewej stronią pod misiem itp. 1. W trakcie tych zabaw dziecko ustala stronę lewą  
i prawą 2. Zabawy te pozwalają utrwalić orientację przestrzenną względem siebie, jak i kolegi oraz zabawek. 3. Każde rozwiązanie zadania przez dziecko jest dobre – informuje o poziomie, na którym ono się znajduje. Dziecko musi dokładnie rozumieć zadanie i wszystkie polecenia