Prace konkursowe

Komisja konkursowa w składzie:

  • Wioletta Drzazga
  • Anna Szelest
  • Ewa Adach
  • Anna Toporowska
  • Iwona Kociuba
  • Ewelina Osoba

Informujemy, że na konkurs wpłynęło 21 prac. Jury oceniało wszystkie prace według następujących kryteriów:

  • zgodność z tematem,
  • ogólny wyraz artystyczny,
  • samodzielność wykonania,
  • estetyka wykonanej pracy.

Komisja przyznała nagrody zgodnie z kryteriami, określonymi w regulaminie konkursu:

I miejsce: Nikola Warzechowska – Przedszkole Miejskie w Rejowcu Fabrycznym

Wyróżnienie: Kornel Oleszczuk – Przedszkole Samorządowe w Siedliszczu,

Wyróżnienie: Milena Jackowska – Przedszkole Samorządowe w Cycowie.

Wszyscy uczestnicy konkursu dostaną pamiątkowe dyplomy, zwycięscy nagrody książkowe.