Temat konferencji:

BIBLIOTEKA SZKOLNA CENTRUM INNOWACJI

    Celem tegorocznej konferencji było przedstawienie pomysłów na to, jak urozmaicić, usprawnić i uatrakcyjnić aktywność biblioteki szkolnej, rzecz jednak w tym, aby działania te definiowały bibliotekę szkolną jako miejsce innowacyjne, twórcze, nowatorskie, skierowane do ucznia oraz jego bliższego i dalszego otoczenia.

    Szczególną rolę biblioteki szkolnej w procesie dydaktycznym i wychowawczym dostrzega Ministerstwo Edukacji Narodowej, określając w Ustawach o Prawie Oświatowym i Systemie Oświaty, że zadaniem biblioteki szkolnej jest obok gromadzenia, opracowania zbiorów także tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u nich nawyku czytania i uczenia się. https://www.facebook.com/164991416853451/posts/2533265306692705/

   Dnia  26 września 2019 r. bibliotekarka p. Dorota Gołębiowska była prelegentką na w/w konferencji . Temat jej wystąpienia to: „ Biblioteka dobre miejsce dla człowieka – aktywizujące metody pracy z czytelnikiem w bibliotece szkolnej”.