Młodzież szkolna sprząta zapomniane groby

Przed tegorocznym Świętem Zmarłych uczniowie naszej szkoły okazali swój szacunek i troskę, odwiedzając pobliski cmentarz, by zadbać o nieznane groby. W ramach tej inicjatywy uczniowie poświęcili swój czas na uporządkowanie opuszczonych grobów oraz terenów wokół nich.

W trakcie wizyty na cmentarzu uczniowie wykazali się zaangażowaniem i empatią, pomagając utrzymać porządek na grobach, które nie mają opiekunów. Było to dla nich nie tylko doświadczenie związane z porządkowaniem, ale również okazja do refleksji nad historią i losem osób pochowanych na cmentarzu.

Uczniowie zebrali liście, oczyścili nagrobki i postawili kwiaty lub znicze na nieznanych grobach, pokazując tym samym swoją wrażliwość i dbałość o pamięć o tych, którzy odeszli. Ich działania przyczyniają się do zachowania godności miejsc pochówku oraz stanowią przykład dla innych, jak ważne jest dbanie o pamięć o zmarłych.

Wizyty na cmentarzu to nie tylko okazja do wyrażenia szacunku dla zmarłych, ale także ważna lekcja historii i tradycji dla uczniów. Takie działania uczą młodych ludzi empatii, odpowiedzialności społecznej oraz wzmacniają więź z lokalną społecznością.

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w tę akcję, za ich pracę i poświęcenie. Dzięki Wam pamięć o nieznanych grobach została uczczona, a cmentarz stał się miejscem godnym odwiedzin w dniu Święta Zmarłych.