Dnia 21.04.2017r. o godzinie 13:30 w sali nr. 29 odbędzie się spotkanie Dyrektora ZS w Siedliszczu z rodzicami uczniów klas VI.

Tematyka spotkania:

  • omówienie założeń reformy oświaty
  • organizacja nauki w roku szkolnym 2017/2018
  • sprawy bieżące

Następnie odbędzie się śródsemestralne spotkanie z wychowawcami klas.

Serdecznie zapraszam,

Dyrektor ZS w Siedliszczu