Dnia 20.04.2017r. o godzinie 15:00 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie Dyrektora ZS w Siedliszczu z rodzicami uczniów klas III szkoły podstawowej.

Program spotkania:

  • omówienie założeń reformy oświatowej
  • organizacja nauki w roku szkolnym 2017/2018
  • sprawy bieżące

Następnie odbędą się spotkania w klasach z wychowawcami poświęcone śródsemestralnej analizie wyników nauczania i wychowania.

Serdecznie zapraszam,

Dyrektor ZS w Siedliszczu