Grafika z napisem ogłoszenie

Spotkanie online z Rodzicami i  uczniami klas ósmych na temat wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt.  „Rodzic pierwszym doradcą”

Przekazujemy Państwu list Kuratora Oświaty w Lublinie p. Teresy Misiuk na temat spotkania on – line wraz z linkiem do wydarzenia. Spotkanie odbędzie się poprzez platformę edukacyjną Teams i logowanie uczniów.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Zespołu Szkół
w Siedliszczu
Aneta Dudek