Przedszkolaki przyporządkowują liczby do odpowiedniej ilości danych przedmiotów na podłodze.

W ramach projektu „Rosnę z matematyką” dzieci uczestniczyły w zajęciach matematycznych rozwijających umiejętność liczenia i klasyfikacji. Utrwalały wiedzę i umiejętności przeliczania w zakresie 10. Podczas zabawy przedszkolaki wykazywały się umiejętnością posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

Dzięki zabawom matematycznym dzieci rozbudzają swoją ciekawości i zainteresowania matematyczne oraz poprawiają swoją umiejętność współpracy w grupie.