W ramach projektu „Rosnę z matematyką” przedszkolaki uczestniczyły w zabawach matematycznych połączonych z ruchem na świeżym powietrzu.

Dzieci utrwalały kolory oraz liczebność zbiorów w zakresie 10 z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Przedszkolaki poznawały oraz utrwalały pojęcie „poziomo”, „pionowo”.