Cele:

  • rozwijanie aktywności twórczej w dziedzinie fotografii i literatury,
  • propagowanie czytelnictwa wśród uczniów,
  • upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.

REGULAMIN

1.Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły podstawowej.

2. Przedmiotem konkursu są prace fotograficze.

3. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

4. Fotografie powinny nawiązywać tematycznie do literatury. Należy podać autora i tytuł książki do której odnosi się dana praca.

5.  Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy przesłać na następujący adres mailowy: ddmj123@wp.pl  do dnia 15 maja 2024 r.

6. Technika wykonania pracy jest dowolna.

7. Uczestnik konkursu przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na zdjęciu, wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przejęciem praw autorskich zdjęcia przez Organizatora konkursu.

9. Kryteria oceny pracy: – zgodność z tematem konkursu, – oryginalne ujęcie zagadnienia, – kreatywność.

10. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.

11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej bibliotek.

12. Laureaci otrzymają nagrody książkowe i rzeczowe.

Zapraszamy do udziału w konkursie !!!

Organizatorzy:

 Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Iwaniuka w Siedliszczu

Biblioteka szkolna Z. S. w Siedliszczu

Świetlica szkolna Z. S. w Siedliszczu