Uczeń klasy IIc- Kacper Janiak został laureatem Ogólnopolskiej olimpiady Olimpusek, która odbyła się 7 stycznia 2019 roku. Olimpiada Olimpusek sesja zimowa przeznaczona była dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i polegała na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu. Treść sprawdzianu uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno- przyrodniczej i matematycznej. Łącznie w Polsce w klasach I-III pisało13250 uczniów, w klasach II- 5743, a w naszej szkole 28 uczniów klas II. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.