Rodzice uczestniczący w zabawach matematycznych razem z przedszkolakami

W czerwcu zorganizowaliśmy przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury dzień zabaw matematycznych z rodzicami. Wszystkie zabawy odbyły się na świeżym powietrzu. Przedszkolaki utrwaliły umiejętność liczenia, orientacji przestrzennej, klasyfikowania, układania rytmów. Całość zakończono słodkim poczęstunkiem.