Grafika z napisem ogłoszenie

Dyrektor Zespołu szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu serdecznie zaprasza Rodziców dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I – VIII na spotkanie, które odbędzie się w dniu 13 września 2023 r. o godzinie 15,15 w sali gimnastycznej zespołu szkół.

Porządek spotkania:

  1. Godzina 15,15 – ogólne spotkanie w sali gimnastycznej, sprawozdanie dyrektora z wydatkowania wpłat uczniowskich w ramach Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023, przekazanie ogólnych informacji na temat pracy szkoły w roku 2023/2024;
  2. Godzina 15,40 – spotkania z wychowawcami grup przedszkolnych oraz klas szkoły podstawowej, wybór oddziałowych rad rodziców, wybór przedstawiciela rady na spotkanie z dyrektorem, ustalenie zasad pracy w nowym roku szkolnym, omówienie spraw bieżących, zapoznanie z dokumentacją przedszkola i szkoły;
  3. Godzina 16,00, sala nr 29 – spotkanie dyrektora z przedstawicielami oddziałowych rad rodziców, omówienie dokumentacji pracy, sprawy bieżące.

Serdecznie zapraszam.

Aneta Dudek
Dyrektor Zespołu Szkół
im. Henryka Sienkiewicza
w Siedliszczu

Sale na spotkanie wychowawców z rodzicami:

Przedszkole – sale edukacyjne

Grupa „Motylki” – wychowawca p. Anna Szelest

Grupa „Biedronki” – wychowawca p. Iwona Kociuba

Grupa „Malinki” – wychowawca p. Wioletta Drzazga

Grupa „Jagódki” – wychowawca p. Ewa Adach

Grupa 0a – sala nr 27

Grupa 0b – sala nr 36b

Grupa 0c – sala nr 27

Szkoła podstawa:

Klasa Ia – sala nr 11, wychowawca p. Monika Gałka

Ib – sala nr 19, wychowawca p. Grażyna Wojtkiewicz

IIa – sala nr 10b, wychowawca p. Marta Pożarowszczyk

IIb – sala nr 35b, wychowawca p. Beata Krzysiak

IIc – sala nr 31, wychowawca p. Anna Zduńczuk – Pękala

IIIa – sala nr 12, wychowawca p. Małgorzata Mazurek

IIIb – sala nr 10, wychowawca p. Dorota Żmuda

IIIc – sala nr 21, wychowawca p. Renata Krysa

IV a – sala nr 36, wychowawca p. Monika Wodzik

IVb – sala nr 52, wychowawca p. Magdalena Postawska

Va – sala nr 33, wychowawca p. Piotr Branewski

Vb – sala nr 24, wychowawca p. Ewa Konik

VIa – sala nr 37, wychowawca p. Martyna Matwiejewska

VIb – sala nr 22, wychowawca p. Joanna Żołnacz

VIc – sala nr 50, wychowawca p. Anna Kania

VIIa – sala nr 48, wychowawca p. Monika Sokołowska

VIIb – sala nr 44, wychowawca p. Renata Wnuk

VIIc – sala nr 42, wychowawca p. Patrycja Ważny

VIIIa – sala nr 22b , wychowawca p. Małgorzata Posturzyńska