Day and night – powtarzamy słownictwo

Piosenka na powitanie „Hello, how are you”. Powtórzenie piosenki „Day and Night Song” (dzieci uczą się śpiewać piosenkę). Powtórzenie słownictwa związanego z dniem i nocą  (dzieci śpiewają piosenkę) Karta pracy dla chętnych. Dzieci kolorują obrazki, a następnie łączą...

czytaj dalej

Day and night – utrwalenie słownictwa.

Piosenka na powitanie „Hello, how are you”. Utrwalenie piosenki „Day and Night Song” (dzieci uczą się śpiewać piosenkę). Utrwalenie słownictwa związanego z dniem i nocą  (dzieci śpiewają piosenkę) Karta pracy dla chętnych. Dzieci kolorują obrazki, wycinają je i...

czytaj dalej