Dzieci bawiące się niebieskimi balonikami

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju o podłożu neurologicznym, które dotyczy tysięcy osób w całej Polsce. Osoby z autyzmem mają problemy z komunikacją, postrzeganiem świata oraz rozumieniem relacji społecznych.

W ramach obchodów światowego dnia świadomości autyzmu realizowane są liczne inicjatywy. My jako społeczność szkolna również podjęliśmy inicjatywę na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu oraz poszerzenia wiedzy na temat tego zaburzenia. Uczniowie naszej szkoły w dniu czwartego kwietnia ubrali się na niebiesko na znak solidarności z osobami z autyzmem. Młodzież ze szkolnego koła PCK spacerowała ulicami Siedliszcza rozdając ulotki i niebieskie balony. W szkole odbywały się również pogadanki oraz lekcje na temat autyzmu.