Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa  drugiego człowieka.
Wszystkim Rodzicom, uczniom i  sympatykom szkoły życzymy,
aby Święta Wielkanocne przyniosły radość  oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę
w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu