Dziękując za cały rok pracy, za sukcesy i wzruszenia, życzymy wszystkim

słonecznych, wesołych i bezpiecznych wakacji, wypoczynku

i wielu niezapomnianych przygód.

Absolwentom życzymy aby droga, którą wybraliście była dla Was

przyjemnością,  a  zdobyta wiedza i umiejętności dawały satysfakcję

i poczucie właściwych wyborów.

 

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza  w Siedliszczu