W dniu 13 czerwca 2017 uczniowie klasy IIIc zaprezentowali społeczności szkolnej projekt edukacyjny: „Życie codzienne w Polsce w czasie okupacji hitlerowskiej”. Projekt był realizowany pod opieką wychowawczyni klasy Joanny Żołnacz, pedagoga szkolnego Magdaleny Hołub, nauczyciela języka polskiego Ewy Konik. W realizacji projektu uczniów wspierały również pani Renata Boguszewska i pani Jolanta Jędruszak. Celem głównym było pogłębienie wiedzy życiu codziennym w Polsce w czasie okupacji hitlerowskiej oraz budowanie postaw patriotycznych. Najważniejsze było chyba jednak zdobycie umiejętności pracy w zespole, rozmowy, kulturalne dyskusje, wspólne tworzenie planów, dzielenie się pracą i wspólne branie odpowiedzialności za końcowy efekt oraz wyzwolenie w uczniach ich ekspresji twórczej.

Uczniowie pracę nad projektem prowadzili według ustalonej kolejności. Podzielili się na pięć grup, w których wybrano liderów. Wspólnie ustalono przydział zadań dla poszczególnych grup. Grupa I miała za zadanie przygotować scenki z okresu okupacji. Grupa II przygotowała i wykonała piosenki okupacyjne: „Dnia pierwszego września”, „Dnia pierwszego września”, „Czerwone jabłuszko”, „Dziś idę walczyć mamo” i „Warszawo ma”. Grupa III przeprowadziła wywiady z osobami pamiętającymi czasy okupacji, zrealizowała film ze wspomnieniami. Grupa IV zaplanowała wyjazd do Muzeum w Sobiborze oraz zrealizowała film „Sobibór. Śladami Filipa Białowicza”. Piąta grupa zgromadziła materiały i zredagowała książkę „By pamięć w pokoleniach trwała. Okupacja hitlerowska w gminie Siedliszcze”.

Podczas realizacji projektu uczniowie twórczo współpracowali w grupach podczas wykonywania powierzonych im zadań. Korzystali z różnych źródeł przy wyszukiwaniu informacji na określony temat. Bardzo wiele informacji uczniowie zdobyli dzięki rozmowom z osobami pamiętającymi czasy okupacji. Dzięki ich wspomnieniom udało się zrealizować wzruszający film. Najciekawsze fragmenty wypowiedzi umieszczono w książce na temat okupacji w gminie Siedliszcze. Realizując zadania projektowe uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat życia codziennego w czasie okupacji hitlerowskiej, rozwijania umiejętności pracy w grupie, kreatywności, planowania własnych działań, prezentowania umiejętności informatycznych, artystycznych i komunikacyjnych. Projekt edukacyjny nauczył uczniów odpowiedzialności za podejmowania działania, zbierania, selekcjonowania informacji oraz wykorzystania ich w praktyce.

Grupy pracujące nad projektem wypracowały wiele ciekawych pomysłów i rozwiązań. We wszystkich zespołach można było zauważyć bardzo duże zaangażowanie, samodzielność, kreatywność. W ramach realizacji zadań przygotowano m.in. filmy, broszurę na temat okupacji hitlerowskiej w gminie Siedliszcze, mapę „Ziemie polskie pod okupacją hitlerowską”, scenki prezentujące różne sytuacje życia codziennego w czasie wojny, piosenki okupacyjne. Uczniowie realizujący projekt za swój największy sukces uznali wykonanie książki pt. „By pamięć w pokoleniach trwała. Okupacja hitlerowska w gminie Siedliszcze”, oraz piękne i wzruszające aranżacje piosenek okupacyjnych wykonanych w czasie prezentacji projektu.