Harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2020/2021

  • język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) godz. 9,00
  • matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) godz. 9,00
  • język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) godz. 9,00

ZMIANY NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W ROKU 2021

JĘZYK POLSKI

•Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.

•Czas trwania: 120 minut.

•Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:

•część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną –25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),

•część 2: wypracowanie –20 pkt.

•Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.

•W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Lista lektur obowiązkowych, do których mogą odwoływać się autorzy arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego w 2021 r.:

•Charles Dickens, Opowieść wigilijna;

•Aleksander Fredro, Zemsta;

•Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;

•Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;

•Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (całość); •Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;

•Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;

•Juliusz Słowacki, Balladyna;

•Melchior Wańkowicz, Tędy i owędy (wybrany reportaż);

•wiersze wybranych poetów.

Źródło: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20201229093111545

MATEMATYKA

•Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).

•Czas trwania: 100 minut.

•Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt –zadania zamknięte, 10 pkt –zadania otwarte.

•Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6)

Źródło: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20201229093111545

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

•Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.

•Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) –A2.

•Czas trwania: 90 minut.

•Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt –zadania zamknięte, 21 pkt –zadania otwarte.

•Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Źródło: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20201229093111545