Dyrektor Zespołu Szkół w Siedliszczu informuje o zmianie terminu spotkania rady pedagogicznej. Nowy termin – 29 sierpnia 2019r. godz. 9:00

Dyrektor Zespołu Szkół