Dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu wraz z wychowawcami oddziałów przedszkolnych serdecznie zaprasza Rodziców dzieci sześcioletnich na spotkanie, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022 o godz. 15,00 w sali nr 29.

Tematem spotkania będzie omówienie wyników gotowości szkolnej dzieci oraz przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2022/2023.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu
Aneta Dudek