Decyzją Ministra Edukacji i Nauki w okresie od 1 lutego 2021 r. do 14 lutego 2021 r. zajęcia szkolne w klasach IV – VIII w dalszym ciągu będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W załączeniu Zarządzenie NR 15/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Siedliszczu na czas oznaczony.