Zapraszam Nauczycieli Zespołu Szkół i Rodziców dzieci z klasy IVa szkoły podstawowej na lekcję otwartą z wychowania fizycznego w dniu 02.10.2018r. (wtorek) o godzinie 8:50.