Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Siedliszczu odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r. z podziałem na grupy wiekowe, zgodnie z następującym harmonogramem:

Klasy I – III

– godzina 8,00 ogólne spotkanie uczniów, nauczycieli w sali gimnastycznej

– godzina 8,30 spotkania uczniów z wychowawcami i rozdanie świadectw w salach

Ia – sala nr 35b

Ib – sala nr 36b

Ic – sala nr 22

IIa – sala nr 10

IIb – sala nr 19

IIc – sala nr 11

IIIa – sala nr 29

IIIb – sala nr 36

IIIc – sala nr 12

Klasy IV – VIII

– godzina 10,30 ogólne spotkanie uczniów, nauczycieli w sali gimnastycznej

– godzina 11,00 spotkania uczniów z wychowawcami i rozdanie świadectw w salach

IVa – sala nr 37

IVb – sala nr 44

IVc – sala nr 36

V – sala nr 24

Via – sala nr 48

VIb – sala nr 33

VIc – sala nr 22b

VIIa – slaa nr 52

VIIb – sala nr 50

VIIc – sala nr 29

VIId – sala nr 42

VIIe – sala nr 21

VIIIa – sala nr 22

VIIIb – sala nr 25

Ze względu na wymogi reżimu sanitarnego prosimy o zakrywanie ust i nosa na terenie szkoły i przestrzeganie dystansu społecznego oraz ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa.

Dyrektor Zespołu Szkół w Siedliszczu
                        Aneta Dudek