Ze względu na utrzymujący się w kraju stan epidemii i zagrożenia zakażeniem COVID – 19, w tym roku nie odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego w dotychczasowej formie.

Odbiór świadectw odbywał się będzie w salach lekcyjnych z podziałem na grupy liczące maksymalnie 12 osób, według harmonogramu i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Harmonogram

24 – 25 czerwca

Odbiór materiałów przyborów i dyplomów przez dzieci z oddziałów sześcioletnich – w godzinach i salach ustalonych z wychowawcami.

26 czerwca 2020 roku

 W przerwach pomiędzy uczniami – obowiązkowe wietrzenie sali

UWAGA!!!

Prosimy, aby rodzice nie wchodzili na teren szkoły.

Prosimy uczniów o obecność w wyznaczonych godzinach, nie gromadzenie się na terenie szkoły i dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa – zachowanie bezpiecznych odległości, zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk po wejściu do budynku szkoły i w miejscach wyznaczonych.

Istnieje możliwość indywidualnego odebrania świadectwa w sekretariacie szkoły w terminie późniejszym lub na początku przyszłego roku szkolnego.