1. Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 6, rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 6.

2. Ćwiczenia gimnastyczne –  rozwijanie sprawności fizycznej.

Zeszyt Supersmyka – pisanie liter k, K po śladach i samodzielnie.( Karty pracy w formie elektronicznej do pobrania na stronie MAC edukacja, flipbook)

 Zeszyt Supersmyka, s. 32.( flipbook)

• Wyjaśnianie pojęcia Układ Słoneczny.  Wyjaśnia, że Układ Słoneczny to Słońce i osiem krążących wokół niego planet. (Wykorzystanie zasobów internetowych lub ilustracji z książki)

 • Słuchanie nazw poszczególnych planet, nazywanie: planety, na której żyjemy (Ziemia), największej (Jowisz), najmniejszej (Merkury) oraz planety znajdującej się najbliżej Ziemi (Wenus).

 • Oglądanie tablicy przedstawiającej Układ Słoneczny. (zasoby internetowe lub książka) Polecenia:   policzymy wszystkie planety: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun

* Pokaż wśród planet przedstawionych na tablicy Ziemię. Ziemia jest trzecią planetą od Słońca.

 * Pokaż wśród planet Marsa. Mars nazwany jest czerwoną planetą.

* Pokaż wśród planet Saturna. To planeta z dużym pierścieniem.

* Pokaż na planszy meteoryt, czyli pozostałość ciała niebieskiego, która w postaci skały dotarła do powierzchni Ziemi.

* Jakie znasz zjawiska związane z kosmosem?

 x Układ Słoneczny – praca plastyczna.

Wyprawka, karta nr 10 (do pobrania w formie elektroniczne na MAC edukacja flipbook seria supersmyki B+ lub praca własna, twórcza) papier kolorowy, klej, kredki mazaki, naklejki z zestawu – gwiazdki. Polecenia: í Wyklej Słońce i planety wydartymi kawałkami papieru w odpowiednim kolorze, zgodnym z ich konturami

II Zajęcia

  1. Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 6.

* Gwiazdozbiory – szeregowanie i przeliczanie. 15 gwiazd wyciętych z kolorowego papieru, kartoniki z liczbami od 1 do 5

*Pokaz zapisu cyfrowego liczby 6. 

 Karty pracy, cz. 2, s. 16

 Karty pracy, cz. 2, s. 17

Zeszyt Supersmyka, s. 33.

* Zabawy dowolne.