1. Zapraszam do zabawy przy piosence „Grozik” (link: https://www.youtube.com/watch?v=2hnhw17SKL0 )

2. Słuchanie wiersza M. Szyszko „Odkurzacz”

Trochę mam ze słonia,
Trochę z węża boa,
Biegam po podłodze,
Aż turkoczą koła.
Burczę, kicham, dyszę,
Syczę, prycham, sapię,
Czasem guzik znajdę,
Czasem papier złapię.
Ach, jak mnie się boją
Kurz i pajęczyna,
Kiedy wszystko łykam
Z najgroźniejszą miną.

3. Rozmowa na temat utworu „Odkurzacz”

Pytania:

– O jakim urządzeniu jest mowa w wierszu?

– Co robi odkurzacz?

– Do kogo autor porównuje odkurzacz?

Wyjaśnić należy dziecku, że odkurzacz działa jak rurka do napojów: wciągając powietrze – wciąga śmieci.

4. Powtarzanie za rodzicem fragmentu wiersza o tym, co robi odkurzacz

Burczę, kicham, dyszę,
Syczę, prycham, sapię,
Czasem guzik znajdę,
Czasem papier złapię.

5. Wykonanie pracy plastycznej

Proszę narysować dzieciom cztery koła na kartonie i przygotować cztery kolory farby. Zadaniem dziecka jest odbicie maczanych w farbie palców w każdym kole, tak oby je zamalować.

6. Dzielenie słów z wiersza związanych z czynnościami na sylaby, np.:

buczę ; bu – czę

kicham ; ki – cham

dyszę ; dy – szę

itd.